Výjazd registračnej autority

Štandardnou cestou pre vydávanie certifikátov sú pracoviská registračných autorít, ktoré sú prevádzkované priamo DTCA a našimi partnermi. Pre zabezpečenie flexibility našich služieb ponúkame vydanie certifikátov prostredníctvom výjazdu mobilnej registračnej autority. 

Výjazd mobilnej registračnej autority poskytujeme v mestách:

  • Bratislava (a blízke okolie)

  • Banská Bystrica

  • Zvolen

Ide o vydanie certifikátov na Vami určenom mieste, napríklad sídlo Vašej spoločnosti alebo prevádzky.  V rámci výjazdu mobilnej registračnej autority je možné si objednať aj doplnkové služby ako je školenie, technická podpora a pod.