Služba časovej pečiatky 

Služba časových pečiatok (TSA - Time Stamp Authority) je dôveryhodná služba, ktorá poskytuje elektronické časové pečiatky pre digitálne dokumenty a dáta. Úlohou TSA je priradiť konkrétny časový okamih k digitálnemu dokumentu alebo údajom, aby sa zabezpečila ich autenticita, celistvosť a dôvernosť v čase.

Služba časových pečiatok sa často využíva v právnych a obchodných transakciách, elektronickom podpise dokumentov, v správe digitálnych certifikátov, v archivácii elektronických údajov a v mnohých ďalších oblastiach, kde je kladený dôraz na zachovanie integrity a autenticity digitálnych informácií v čase. Služba je dostupná v režime 365 x 24 hodín, jedná sa teda o službu s nepretržitou prevádzkou. Garantujeme dostupnosť 99%, pričom faktická dostupnosť je takmer 100%.