I.CA RemoteSign

I.CA RemoteSign je služba, ktorá umožňuje generovanie elektronického podpisu pomocou mobilných zariadení, ako sú mobilné telefóny a tablety. Užívateľ má stále k dispozícii mobilnú aplikáciu, cez ktorú prijíma požiadavky a vytvára elektronický podpis. V súčasnosti podporujú túto službu mobilné zariadenia so systémami Android alebo iOS. 

Aktivácia služby  služby prebieha na obchodnom mieste našej spoločnosti. Tu sa vykoná overenie totožnosti užívateľa (žiadateľa o službu) a jeho registrácia. Po vykonaní registrácie a uzavretí zmluvy užívateľ získa podklady pre aktiváciu služby (aktivačná obálka).

Podľa používanej platformy si používateľ z AppStore/Google play stiahne aplikáciu I.CA RemoteSign, ktorá je tu voľne k dispozícii. Pre aktiváciu aplikácie potom užívateľ použije aktivačnú obálku, ktorú získal pri registrácii. Po aktivácii aplikácie je služba okamžite aktívna. 

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na info@dtca.sk.