I.CA LTA

Služba I.CA Long Term Archival (ďalej len „I.CA LTA“) poskytuje technické riešenie na zabezpečenie dlhodobého uchovávania elektronických dokumentov obsahujúcich elektronické podpisy alebo elektronické pečate.

Princíp uvedeného riešenia spočíva v postupnom spracovaní elektronických dokumentov až po vytvorenie archivačných formátov elektronických podpisov (LTA) podľa príslušných noriem, čo zabezpečuje dlhodobú overiteľnosť elektronických podpisov/pečatí v elektronickom dokumente. Bez takéhoto spracovania dokumentov by bolo po vypršaní platnosti podpisového certifikátu nemožné dôveryhodne overiť, že elektronický podpis alebo pečať a ich certifikát boli v čase vytvorenia dokumentu platné.

Integráciou riešenia I.CA LTA do vlastného IT prostredia má klient možnosť vytvoriť pre svoje elektronické dokumenty dôveryhodné úložisko dát s názvom „e-Archív“. Technicky je I.CA LTA realizovaná ako serverová služba, ktorá využíva ďalšie validačné služby z portfólia I.CA. 

Pre bližšie informácie o službe I.CA LTA nás kontaktujte na info@dtca.sk.