Elektronická schránka  

Aplikácia eDesk Reader prináša efektívnu alternatívu preberania elektronických dokumentov. Umožňuje sťahovanie obsahu elektronickej schránky bez potreby prístupu oprávnenej osoby do elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy (ÚPVS). Zároveň umožňuje potvrdenie doručenia elektronických úradných dokumentov doručovaných do vlastných rúk. 
Aplikácia pre vás zabezpečí kompletnú automatizáciu prístupu, preberania a spracovania prijatých správ v elektronickej schránke. Aplikácia eDeskReader je vhodná tiež pre užívateľov bez občianskeho preukazu s čipom alebo používateľov bez autentifikácie pre prístup do elektronickej schránky. 
Viac informácií nájdete tu.