Čipové karty

Čipová karta StarCos 3.7 od spoločnosti Giesecke+Devrient je určená na ukladanie kryptografických kľúčov a certifikátov, ktoré slúžia na autentifikáciu, šifrovanie a digitálne podpisy. Čipová karta StarCos 3.7 ponúka vysokú úroveň bezpečnosti a spoľahlivosti v súlade s najnovšími štandardmi a požiadavkami na ochranu osobných údajov a digitálnu bezpečnosť. Vykonávanie citlivých operácií je chránené nastavením PIN-u a PUK-u.                                         
Čipovú kartu je možné potlačiť ľubovoľným motívom podľa želania klienta. Ďalej je možné doplniť identifikačné údaje vlastníka karty a fotografiu.
Odoo • Obrázok s popisom
Čipová karta StarCos 3.7 - plnoformátová
Odoo • Obrázok s popisom
Čipová karta StarCos 3.7 - vylamovacia