Elektronické podpisy
Jednoduchý prehľad

V čom sú rozdiely?

Poznáte všetky rozdiely medzi rôznymi typmi elektronických podpisov? 

Ak nie, pozrite si jednoduchý prehľad, ktorý sme pre vás pripravili: 

👉 Kvalifikovaný elektronický podpis: 

Najvyššia úroveň podpisu podľa nariadenia eIDAS. Má rovnaký právny účinok ako vlastnoručný podpis. Uznávaný v celej EÚ. Založený na kvalifikovanom certifikáte a certifikovanej čipovej karte/USB tokene. 

👉 Zdokonalený elektronický podpis založený na kvalifikovanom certifikáte: 

Dočasne akceptovaný spôsob autorizácie pre vybrané elektronické podania v zmysle vyhlášky 511/2022 Z.z. Nemá adekvátny právny účinok a nie je možné ho použiť na elektronické podania, pri ktorých musí byť v listinnej podobe vlastnoručný podpis úradne osvedčený. 

👉 Zdokonalený elektronický podpis: 

Vydavateľ certifikátu je ľubovoľný. Potvrdzuje úpravy dát a identifikuje podpísanú osobu. Nezaručuje autorstvo – môže byť sfalšovaný, ak má niekto potrebné prostriedky. 

👉 Obyčajný elektronický podpis: 

Najjednoduchší, často používaný (napr. meno na konci dokumentu). Nespĺňa žiadne technické štandardy, nezaručuje identifikáciu signatára ani integritu údajov. 

S ponukou od DTCA si môžete byť istí, že ste si vybrali správny typ podpisu pre vaše potreby. Kontaktujte nás a my vám poradíme.

Odoo • Obrázok s popisom

Kvalifikovaný certifikát
pre elektronický podpis