Ako podpisujete
svoje elektronické dokumenty?

Ako podpisujete?

Mnoho ľudí stále používa len vyfotený podpis – vedeli ste však, že to môže vážne ohroziť bezpečnosť vašich dokumentov? 

❌ Vyfotený podpis: 

Nezaručuje identifikáciu osoby ani integritu dokumentu. 

Ľahko sa dá sfalšovať a zneužiť. 

Nemá žiadnu mieru dôveryhodnosti pre formálnu komunikáciu. 

✅ Riešenie: Zaručená konverzia listinného dokumentu do elektronickej podoby

Má rovnakú právnu silu ako pôvodný dokument. 

Overenie autoritou zaručuje identifikáciu a integritu podpisu. 

Chráni vaše dokumenty pred sfalšovaním a zneužitím. 

Dodáva vašim dokumentom potrebnú úroveň pre formálnu komunikáciu (napr. s úradmi). 

Ak ste oprávnená osoba na vykonávanie konverzie a potrebujete poradiť ako na to, neváhajte nás kontaktovať a spoločne nájdeme riešenie prispôsobené vašim potrebám. 

Odoo • Obrázok s popisom

Elektronické podpisy
Jednoduchý prehľad