Bezplatný licenčný kľúč k aplikácii D.Bulk Signer - Start

Aplikácia vo verzii Start je bezplatná, slúži na prezeranie podpísaných elektronických dokumentov. Aplikáciu je možné rozšíriť o podpisovanie elektronických dokumentov.
Odoo • Obrázok a text

Pre získanie bezplatného licenčného kľúča je potrebné:

  • produkt vložiť do košíka,

  • potvrdiť tlačítkom "Pokračovať v objednávke",

  • zadať registračné údaje pre vytvorenie objednávky a potvrdiť tlačítkom "Ďalej",

  • potvrdiť nákup za 0,- EUR tlačítkom "Objednaj teraz".

Na email uvedený v registrácii Vám bude následne doručený bezplatný licenčný kľúč. Doba platnosti bezplatného licenčného kľúča je 6 mesiacov od dátumu vystavenia.  Po skončení platnosti licencie si týmto istým spôsobom licenciu môžete bezplatne obnoviť.

Potvrdením objednávky udeľujete súhlas a beriete na vedomie, že spoločnosť DITEC Commerce s.r.o. bude spracúvať Vaše osobné údaje za účelom súvisiacej budúcej marketingovej komunikácie.