Aplikácie na podpisovanie

Aplikácia na elektronické podpisovanie dokumentov je softvérový nástroj navrhnutý na vytváranie elektronických podpisov a podpisovanie elektronických dokumentov. Takáto aplikácia umožňuje používateľom vytvárať digitálne podpisy, ktoré majú rovnakú právnu hodnotu ako ručné podpisy, a to vo virtuálnom prostredí.

V našom e-shope si môžete vybrať z rôznych podpisových aplikácií:  

Odoo - vzorka 1 pre tri stĺpce


je aplikácia, ktorá podľa typu licencie hromadne alebo jednotlivo podpisuje elektronické dokumenty kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou. Podporuje formáty PDF, PDF/A, TXT, PNG a XML formuláre. Aplikácia zabezpečuje evidenciu prípadných chýb vznikajúcich pri podpisovaní formou ukladania reportu do súboru.
Aplikácia D. Bulk Signer je dostupná vo verziách START, STANDARD a PREMIUM.

Odoo - vzorka 2 pre tri stĺpce


je aplikácia, ktorá slúži na podpis PDF dokumentov. Pri elektronickej komunikácii je tento podpis rovnocenný vlastnoručnému podpisu. Legislatíva kvalifikuje elektronický podpis ako vlastnoručný, navyše ho pokladá za overený (napr. ako na matrike). Viac informácií nájdete  tu .

Odoo - vzorka 3 pre tri stĺpce


je aplikácia, ktorá umožňuje vytváranie a overovanie elektronických podpisov. Pomocou aplikácie môžete podpísať všetky typy súborov: textové súbory, obrázky v ľubovoľných formátoch, rôzne texty či binárne súbory apod. Na vytváranie elektronického podpisu je potrebné vlastniť certifikát vydaný našou spoločnosťou s príslušnými dátami pre vytváranie podpisu, ktorý je uložený v PC alebo na čipovej karte Starcos 3.7.